Verdens Energispørsmål: Gass

kr 170.00

Naturgass er et viktig fossilt brensel, som brukes både til gasskomfyrer og til boligoppvarming i mange land. Gassen er lett å lagre og transportere, og den kan også brukes i gasskraftverk for å produsere elektrisitet.

Naturgass kan gjøres flytende, og brukes stadig mer som drivstoff for kjøretøyer. Men selv om gassen i seg selv er et ganske rent produkt, vil det dannes karbondioksid når gassen forbrenner. Dermed fører naturgassen til at drivhuseffekten øker.

Forfatter

Forlag

Format

Inngår i serie

Målgruppe

Sider

32