La Oss Snakke Om Energikilder: Biomasse

kr 170.00

Biomasse er en fornybar energikilde som stammer fra organisk materiale, dvs. alt som lever eller nettopp har levd. Den finnes over hele verden, og kan bli et viktig tilskudd til menneskenes samlede energibruk i årene som kommer.

Men samtidig er det viktig at produksjonen av biomasseenergi skjer på en måte som ikke rammer matproduksjonen og får prisene på mat til å stige.

Forfatter

Forlag

Format

Inngår i serie

Målgruppe

Sider

32

Språk