Store Spørsmål: Dødsstraff

kr 160.00

Hvilke land er det som dømmer forbrytere til døden, og for hvilke forbrytelser? Hva er dødsstraffens historie? Hvilke argumenter brukes for å forsvare anvendelsen av dødsstraff, og hvilke er argumentene i mot?

Boken ser på eksempler som belyser temaet, og siterer både de som er positive til bruken av dødsstraff, og de som er motstandere av denne straffemetoden.

Serien Store spørsmål tar for seg omstridte spørsmål som påvirker menneskene i det 21. århundre. Forfatterne presenterer temaene fra alle sider, og slipper til synspunkter som belyser problemene fra flere synsvinkler.

Forfatter

Forlag

Format

Inngår i serie

Målgruppe

Språk

Kjøpes ofte sammen med

kr 160.00
kr 160.00
kr 160.00
kr 480.00
For 3 items