Utvikling Eller Ødeleggelse: Reiser Og Turisme

kr 170.00

Turisme er en av de raskest voksende næringsveier i verden. Den kan gi gode inntekter til fattige områder og skape større kulturell forståelse mellom mennesker og nasjoner.

Men en utemmet utbygging av turistmålene kan ha store skadevirkninger, og transporten av turister medfører utslipp av store mengder klimagasser.

Forfatter

Forlag

Format

Inngår i serie

Målgruppe

Sider

46

Språk