LØKO: Regn med meg 2: Tallene 0 til 100 – Addisjon og subtraksjon

kr 200.00

Lære. Øve. Kontrollere. Ordne.

LØKO er et individuelt og selvkontrollerende hjelpemiddel for barn og ungdom på ulike utviklingstrinn og modenhetsnivå.

LØKO-heftene tar hensyn til at barn er forskjellige og oppgavene ligger på forskjellige nivåer slik at alle barn finner oppgaver tilpasset deres ferdighetsnivå.

Heftene blir svært ofte brukt i mestringsgrupper når man arbeider med veiledet undervisning. Løko øver, repeterer og befester innlærte kunnskaper på en variert og lærerik måte.

Format

Heftet

Inngår i serie

Løko

Målgruppe

Barn

Språk

Norsk (bokmål)