Det overnaturlige: William Branhams liv (Bok 3)

kr 150.00

Hvem var denne William Branham? Han var en av de mest innflytelsesrike kristne ledere i det tjuende århundre – og en av de mest omstridte. Hans tjeneste så flere mirakler enn noen annen i nedskrevet historie. Så mye kan bli bevist.

Men hva betyr det? Der ligger det kontroversielle. Og her er svaret…