Hvem var de? De operative lederne i andre verdenskrig

kr 550.00

Alv J. Skarbøvik

Født i Ålesund 30. oktober 1936, utdannet lege i 1963, fungert som sykehuslege, seksjonsoverlege og spesialist i indremedisin og nyresykdommer ved sykehuset i Ålesund.
Har alltid vært interessert i historie, spesielt krigshistorien fra de to verdenskrigene.