Det 20. Århundre: Krisen i Sentral-Afrika

kr 170.00

Hovedtemaet for denne boken er hendelsene i Rwanda fra 1994 – folkemordet på tutsi-stammen og flyktningebølgen fra hutu-stammen, og den rollen det internasjonale samfunn spilte under krisen.

Men den setter også begivenhetene i Rwanda inn i en historisk sammenheng, og ser den i lys av erfaringene fra hele det afrikanskje kontinentet. Den viser at Afrika dreier seg om langt mer enn det som vanligvis presenteres i mediene.

Forfatter

Forlag

Format

Inngår i serie

Målgruppe

Sider

64

Språk