Christian Michelsen – Politikeren

kr 150.00

1905 var resultatet av mange tiårs beveget politisk kamp i Norge, men ved den avsluttende og avgjørende vei frem til målet, var Chr. Michelsen den ubestridte leder og inspirator.

Da tiden var moden, evnet han å samle Storting og det norske folk om den linjen som førte frem til 7. juni beslutningen.

Hans ledelse av de efterfølgende Karlstad-forhandlinger og drøftelser som førte til kongevalget senere på året, var sluttstenen på hans store innsats i dette avgjørende år.

Forfatter

Forlag

Format

Målgruppe

Sider

250

Språk