Tendenser I Vår Tid: Kapitalisme

kr 170.00

Kapitalismen har endret måten folk lever og arbeider på over det meste av verden. Den har stimulert til en stadig teknologisk utvikling, materiell fremgang og har skapt enorme rikdommer for enkelte. Men den blir også anklaget for å ha skapt fattigdom, ulikhet, sosial uro og miljøskader.

Denne boken følger kapitalismens historie og tar for seg problemene som er knyttet til kapitalismen, og diskuterer hvordan disse kan løses.

Forfatter

Forlag

Format

Inngår i serie

Målgruppe

Sider

64

Språk